Hizmetlerimiz

upload_article__420_260_psikoterapi-saba-1

BİREYSEL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Yaşam olaylarına bağlı olarak hepimiz bir takım sorunlar yaşarız. Bazen bunların üstesinden gelir, bazen de gelemeyiz. Çözüm üretemediğimizde zihinsel ve duygusal olarak yıpranır, hayattan keyif alamayız. psikolojik yardım alma ihtiyacı duyarız. Bu çok insani bir şeydir.

Bireysel danışmanlık hizmeti verilerek, gerek bireyin kendisi ile gerek çevresi ile ilişkisinde ortaya çıkan, kişinin yaşam kalitesini düşüren sorunlara birlikte bakılır. Kendisine uygun çözümler bulmasına yardım edilir, bulduğu çözümleri hayata geçirmesi ve sonuçlarını değerlendirmesi için desteklenir.

Bireyin yaşamla ilgili bilgi ve becerileri artırılarak, kendi yaşamının sorumluluğunu alabilir, kararlarını verebilir, sonuçlarını değerlendirip taşıyabilir duruma gelmesi için psikolojik destek sağlanır.

Bireylerin baş etmekte zorlandığı psikolojik kökenli ruhsal sorunların iyileştirilmesine yönelik, bilimsel yaklaşımlar ve teknikler kullanılarak psikolojik destek verilir. Destek verilen bireylerin, yine yaşamdan zevk alabilir, sorunları ile daha kolay baş edebilir, üretken ve mutlu bireyler olması hedeflenir.

Yaşlı bireylerde, yaşa bağlı ortaya çıkan fiziksel ve zihinsel alanda kayıplar, bunlara eşlik eden düşünce ve duygular vardır. Yaşlılık dönemi özel bir dönem olup ,hem yaşlı birey için hem de yaşlı yakınları için doğru yönetilmesi gereken bir dönemdir. “Bu dönemde gerekli olan fiziksel düzenlemeler ve ilişkiler nasıl olmalı?” bu konuda destek almak bu dönemi daha rahat geçirmeyi sağlar.

Hepimizin yaşamında yas, kayıplar, travmalar vardır ya da bir gün olma ihtimali vardır. Bu durumun üstesinden gelmek, psikolojik dayanıklılığımızı artırmak ve travmalarımızı iyileştirmek için alacağımız psikolojik destek acılarımızla baş etmeyi ve hayata bağlanmamızı sağlayacaktır.

ÇOCUK VE ERGEN DANIŞMANLIĞI

Hayatta en çok değer verdiğimiz, üzerine titrediğimiz, gelecekleri ile ilgili hayaller kurup tüm imkanlarımızı, onların gelecekleri, iyi yetişmesi ve mutlu olmaları için harcadığımız kişiler çocuklarımızdır.

Anne ve babalar çocuklarının sağlıklı büyümesi ve gelişimleri için, ellerinden gelen desteği sağlasalar da, çocuğun fiziksel gelişimi kadar duygusal ve sosyal gelişimi de önemlidir. Bazen Çocuklarda gelişimsel, psikolojik, davranışsal ve sosyal sorunlar ortaya çıkabilir.

Ergenlik dönemi, fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal sorunların yoğun yaşandığı bir dönemdir. Ergen kendisini anlamakta zorlanır. Anne ve baba ile çatışmaların en yoğun yaşandığı dönemdir. Aile içi iletişimin sağlıklı olması bu dönemi daha rahat atlatmaya yardımcı olabildiği gibi, iletişimin yetersiz ya da sağlıksız olması bu dönemi daha zor ve içinden çıkılmaz bir hale getirebilir.

Çocuk ve Ergenlerde eğitim alanında bazı sorunlar görülebilir. Dikkat eksikliği, Öğrenme güçlüğü, Sınav kaygısı, Okul fobisi, Okula uyum sorunları, Ders çalışma isteksizliği bunlardan bazılarıdır. Yine bu dönemde okul ve akran ilişkilerinde bazı sıkıntılar yaşanabilir. Okul başarısızlığı, Akran zorbalığı, Depresyon vb. gibi.

Anne ve babalar, çocuk ve ergenlerde ortaya çıkan sosyal, duygusal ve davranışsal sorunlarla ilgili olarak kendi bilgileri ve deneyimleri ile sorunları çözemediğinde profesyonel yardım alma sürecine girebilirler.

Çocuk ve ergen danışmanlığında, bilimsel kuramlar ve teknikler kullanılarak değerlendirme ve psikoterapi yapılmakta, ailelere bu dönemle ilgili olumlu ebeveynlik becerileri kazandırılmaktadır.

ergenlik-2
Couple giving two young children piggyback rides smiling

AİLE DANIŞMANLIĞI

Aile danışmanlığı, aile bireylerinin tamamının ya da çoğunluğun katılımı ile ailedeki sorunların çözümü için yapılan psikolojik destek hizmetidir. Aile-içi iletişim, aile kuralları, roller, yakınlık, hoşgörü, anlayış, güven duygusu, problem çözme becerileri gibi temel ögelerin ele alınarak üzerinde çalışıldığı yardım sürecidir.

Aile danışmanı rahat ve güven verici bir ortam sağlayarak, aile üyelerinin hem kendilerini hem de birbirlerini tanımalarına, birbirleriyle açık ve içten bir iletişim kurarak sorunlarına çözüm bulmalarına yardımcı olmaya çalışır. Amaç, tüm aileye yardım ederek, aileye sağlıklı bir yapı ve işlevsellik kazandırmaktır. Tek bir bireye değil tüm aile bireylerine yardım edilerek desteklenir. Danışmanlık sürecinde yapılan görüşmeler ve uygulanan psikolojik testlerle sorun alanları tespit edilir. Ailenin yaşadığı soruna bağlı olarak danışmanlık verilir.

Ayrıca, tüm aile bireylerini etkileyen kronik hastalıklar, ölüm ve travmalar ele alınarak, aile bireylerine psikolojik destek sağlanır.

EVLİLİK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

Evlilik Öncesi Danışmanlık: Flört eden çiftlerin, evlilik sürecine hazırlanmaları ve birbirlerini daha iyi tanıyıp, değerlendirmeleri için yapılan rehberliktir. Danışmanlık sürecinde,çiftlerin her birinin gelecekle ilgili hedefleri, evlilikle ilgili beklentileri, bu beklentilerin ne kadar gerçekci olduğu, birbirleriyle ne kadar uyum içerisinde oldukları, çiftlerin evliliğe hazır olup olmadıkları değerlendirilir.

Evlilikte sorumluluklar, aile bütçesi, eşler arası iletişim, cinsellik, sorun çözme yöntemleri vb. konularında bilgiler verilerek çiftler bu sürece hazırlanır. Evlilik öncesi danışmanlık hizmetinden faydalanarak evliliğe hazır olan bireylerde daha az boşanma görülmektedir.

Evlilik Danışmanlığı: Evli çiftlerin, evlilik sürecinde yaşadıkları anlaşmazlıkları ve çatışmaları ele alır. Çift danışmanlığında izlenecek yollar çiftlere anlatılır. Yaşadıkları sorunlar tanımlanarak netleştirilir ve etkili iletişim becerileri kazandırılır. Eşlere sorunlarını kabullenme, sorunlarla daha etkin başa çıkabilme becerileri kazandırılır. Cinsel alanda sorun yaşayan çiftlere cinsel terapi uygulanarak, bu alandaki sorunlarına çözüm getirilir.

Boşanma Danışmanlığı: Evlilikteki sorunlar çözümlenemediğinde çoğu zaman boşanma ile sonuçlanır. Boşanmaların pek çok sebebi vardır.En önemli sebeplerden biri eşler arasındaki sevgi ve saygının bitmesidir. Bir diğer neden ise bireylerin birbirlerini çok iyi tanımadan evlenmeleri, evlilikle ilgili beklentilerini bulamamaları, yada sadakatsizliktir. Boşanma da aynen evlilikteki gibi bir ömür boyu süren bir durumdur.

Boşanma danışmanlığında amaç; boşanmaya karar vermiş çiftlerin sorunsuz bir şekilde ayrılabilmeleri ve çocuğun bu durumdan olumsuz etkilenmesini engellemektir. Boşanma hem eşlerde hem de çocukta büyük ruhsal sıkıntılara neden olmaktadır.

Boşanma danışmanlığında, çiftlerin anlaşarak iyi bir boşanma gerçekleştirmeleri, çocukla ilişkileri, velayeti ile ilgili bilgiler verilir. Boşanma sonrası , boşanmanın yas süreci ele alınıp gözden geçirilir. Yeni döneme uyum, sağlıklı ebeveynlik, çocuğun ve eşlerin bu yeni dönemde karşılaştıkları güçlükler hakkında danışmanlık ve psikolojik destek hizmeti verilir.

evlilik